Megszemélyesítő

Megszemélyesítő a Működtető vagy az a jogi személyiséggel rendelkező szervezet lehet, amely

  • a meghatározott műszaki, technológiai, informatikai és biztonsági követelmények vizsgálatára irányuló minősítési eljáráson megfelelt és a működtető az általa kiállított tanúsítvánnyal megszemélyesítőként nyilvántartásba vette,
  • a minősítési eljárás kezdő időpontját megelőző 2 évben nem állt felszámolási vagy csődeljárás alatt, és
  • független ellenőrző személyzetet biztosít.

Milyen eljárás során lehet valaki megszemélyesítő?
Belügyminisztérium mint működtető a minősítési eljárás keretében dönt a megszemélyesítési jogosultság megadásáról.
A megszemélyesítési jogosultság megszerzését a működtetőnek címzett írásbeli kérelemmel lehet kezdeményezni.
A kérelem alapján a működtető megvizsgálja, hogy a kérelmező megfelel-e a jogszabályokban meghatározott műszaki, technológiai, informatikai és biztonsági követelményeknek. A minősítési eljárással kapcsolatos rendelkezéseket az 53/2015. (IX.24.) BM rendelet, valamint a 304/2017. (X. 27.) Korm. rendelet tartalmazza.

Amennyiben a kérelmező megfelel az előírt feltételeknek, a Működtető Tanúsítványt bocsát ki a részére. A minősített megszemélyesítők megtekintése.