Kártyaelfogadó

A kártyaelfogadó az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely - kedvezmény vagy szolgáltatás kártyafelhasználó általi igénybevétele céljából - a kártya olvasására a jogszabályban meghatározott adatok vonatkozásában jogosult,

Kártyaelfogadó az lehet, aki a kártyakibocsátóval szerződést köt, a jogszabályban meghatározott műszaki, technológiai követelményeknek megfelel, valamint akinek szolgáltatási szabályzatát a Működtető jóváhagyta.

A kártyaelfogadónak – a NEK rendszerhez történő csatlakozás érdekében – szerződést kell kötnie a kártyakibocsátóval

    a) a kártya érvényességére, valamint
    b) a kibocsátási célt képező jogosultság vagy tény fennállására vonatkozóan.

A kártyaelfogadó a szerződést csak a szolgáltatási szabályzatának működtető általi jóváhagyását követően kötheti meg.

A kártyaelfogadó csak a szerződések megkötését követően veheti igénybe a NEK szolgáltatásait és teljesíthet szolgáltatásokat a NEK-en keresztül

A kártyaelfogadók a NEK kártya elektronikus egyedi azonosítóját (szolgáltatás azonosítóját) olvassák ki termináljukon, amely azonosító felhasználásával nyújtják szolgáltatásukat a kártya használója felé. Az azonosító olvasásához szimmetrikus kulcsok használata szükséges. A biztonságos szimmetrikus kulcskezelés érdekében, a kártyaelfogadók által működtetett kártyaterminálnak rendelkeznie kell „biztonsági hozzáférési modullal” (Secure Access Module, továbbiakban SAM), amelyben elhelyezik a működtető által generált és kiosztott, a kártya authentikációs kulcsainak kiszámítására használható kriptográfiai mester-kulcsokat. A megfelelő kulcsokkal felprogramozott SAM-eket az olvasó terminálokba szükséges elhelyezni, az ott futó szoftverkomponens végzi el a SAM-ban tárolt kulcsok felhasználásával a kártyákból történő adatolvasást.

A használt SAM típusa: NXP SAM AV2

A kártya elfogadónak olyan mennyiségben kell megigényelnie a működtetőtől a SAM-eket, ahány olvasó terminált kíván üzemeltetni.