Kártyakibocsátó

Kártyakibocsátó a kártya kibocsátására feljogosított természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet lehet.
Kártyakibocsátó az lehet,

  • akit a vonatkozó jogszabály csatlakozásra kijelölt (kijelölt kártyakibocsátó);
  • aki a Működtető által lefolytatott hatósági eljárás alapján a NEK rendszerhez csatlakozott (engedéllyel rendelkező kártyakibocsátó).

A kártyakibocsátó felelős a NEK kártya kibocsátásáért, és a nála regisztrált kártyabirtokos adatainak kezeléséért. A kártyafelhasználó a kártyakibocsátónál vagy adatrögzítőnél igényelhet NEK kártyát, melynek előfeltétele a NEK regisztráció.

A kártyakibocsátók csak a NEK műszaki specifikációknak megfelelő kártyát bocsáthatnak ki. Ezt az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről szóló 53/2015. (IX. 24.) BM rendelet rögzíti

A kártyakibocsátói szolgáltatási szabályzatot készít.