Jogszabályok

Hazai jogszabályi környezet összefoglalása

2014. évi LXXXIII. törvény az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről (Nektv)

A Nektv-t az Országgyűlés a tavalyi év során fogadta el, amely 2015. augusztus 1-jén lépett hatályba. A Nektv. meghatározza az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer (a továbbiakban: NEK) szereplőit, működését, magas szintű folyamatait és szükséges feltételrendszerét.

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

A jogszabály meghatározza az Nytv. hatálya alá tartozó személyek kártyafelhasználói regisztrációjának keretében lefolytatott egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés eljárási szabályait.
2016. január 1. napján lépett hatályba.

53/2015. (IX. 24.) BM rendelet az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről

Jogszabály meghatározza – Nektv. által adott felhatalmazás alapján - a NEK-rendszerhez való kapcsolódás, valamint a kártyakibocsátási folyamat műszaki, technológiai, biztonsági előírásait, a kártya műszaki tulajdonságait, biztonsági okmány esetén a hitelesítés rendjét,a kártyaelfogadóra irányadó műszaki, technológiai követelményeket, és a megszemélyesítést végző minősítése során vizsgálandó műszaki és biztonsági követelményeket.
2015. október 2. napján lépett hatályba.

194/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer kártyafelhasználói regisztrációval kapcsolatos feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról

Jogszabály meghatározza – Nektv. által adott felhatalmazás alapján - a működtető és a regisztrációs szervek körét.
2015. augusztus 1. napján lépett hatályba.

70/2015. (XII. 21.) BM rendelet az egységes elektronikuskártya-kibocsátás engedélyezésére irányuló hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról, az ezzel kapcsolatos egyes díjak megállapításának szabályairól, valamint az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló hatósági eljárás díjmentességéről

Jogszabály meghatározza – Nektv. által adott felhatalmazás alapján - a kártyakibocsátói engedélyezésre irányuló hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díját, a megfizetés szabályait, a NEK szolgáltatásaiért a kártyakibocsátó által időszakosan fizetendő díj mértéke megállapításának szempontjait, megfizetése módjának szabályait, valamint az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló hatósági eljárás díjmentességét.
2016. január 21. napján lépett hatályba.