Elsődleges kártya

A NEK kártya lehet elsődleges és másodlagos kártya, ugyanakkor az elsődleges kártyához több másodlagos kártya is hozzárendelhető.
Az elsődleges kártya egy, a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő, elektronikus hordozóval ellátott kártya. Az elsődleges kártya tehát egy fizikailag is létező eszköz.
Az elsődleges kártya vizuálisan tartalmazza a kártyafelhasználó arcképmását, családi és utónevét, a NEK-re utaló jelzést, a kártya egyedi sorszámát, elektronikusan pedig a kártya elektronikus egyedi azonosítóját, valamint a kártyakibocsátó egyedi azonosítóját.
Mindezeken túl az elsődleges kártya tartalmazhatja a kártyafelhasználó születési helyét és idejét, lakó- vagy tartózkodási helyének településnevét, 12. életévét betöltött kártyafelhasználó esetében az aláírását, törvény által meghatározott kibocsátás célját, illetve egyéb személyes adatot. Szerepelhet a kártyán továbbá a kártyakibocsátó megnevezése, a kártya kiállításának napját és az érvényességére vonatkozó adat, a kibocsátási célja, valamint  a kártyakibocsátó által meghatározott egyéb, személyes adatnak nem minősülő adat.
Elsődleges kártya kibocsátása iránti kérelem
A kártya kibocsátása iránti kérelem a kártyakibocsátó által rendelkezésre bocsátott papír alapú vagy elektronikus űrlapon nyújtható be.
A kártyafelhasználó, illetve a kártyafelhasználó meghatalmazottja az elsődleges kártya kibocsátása iránti kérelmet beadhatja a szolgáltatást nyújtó kártyakibocsátónál, illetve a feljogosított adatfelvételezőnél.

Elsődleges kártya letiltása

A NEK kártya letiltását a kártyafelhasználó vagy a kártyafelhasználó meghatalmazottja a kártyakibocsátónál és az adatrögzítőnél kezdeményezheti.  A kártya letiltása esetén a kártya érvénytelenné válik.

Elsődleges kártya pótlása

A kártyafelhasználó a kártya elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése vagy megrongálódása tényét - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a kártya letiltása érdekében köteles haladéktalanul a kártyakibocsátónál vagy az adatrögzítőnél bejelenteni.

A bejelentést – személyes ügyintézés során– meghatalmazott útján is meg lehet tenni a kártyakibocsátónál, illetve a az adatrögzítőnél.

Elsődleges kártya cseréje

A kártyafelhasználó (vagy meghatalmazottja) az elsődleges kártya megrongálódása esetén az elsődleges kártya cseréje iránti kérelmét írásban nyújthatja be az elsődleges kártya kártyakibocsátójánál, vagy az adatrögzítőnél. Ebben az esetben a megrongálódott kártyát a kártya cseréje iránti kérelemmel együtt le kell adni.
A kérelem beterjesztésekor a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az eltulajdonított, elvesztett elsődleges kártyához hozzárendelt összes másodlagos kártya hozzárendelésre kerüljön-e az új elsődleges kártyához.

Elsődleges kártya érvényességének meghosszabbítása

Az elsődleges kártya érvényességének meghosszabbítását az adott szolgáltatást nyújtó kártyakibocsátónál, illetve az adatrögzítőnél lehet benyújtani, amennyiben:

  • a kártyán megjelenített és elektronikusan szereplő adataiban nem következett be változás a kártya megszemélyesítése óta,
  • a kártya érvényességi ideje még nem járt le, 
  • a kártyán  nincs feltüntetve a kártya érvényességére vonatkozó adat,
a kártyafelhasználói regisztráció érvényességének lejártáig legalább 30 nap van hátra.