Másodlagos kártya

 

Másodlagos kártyának tekinthető valamely elsődleges kártya által hordozott, ahhoz kizárólag elektronikusan hozzárendelt kártyafunkció.
A másodlagos kártya kibocsátásának feltétele egy NEK kártyakibocsátó által korábban kibocsátott (érvényes) elsődleges kártya megléte, a másodlagos és elsődleges kártyakibocsátók közötti megállapodás, a kártyafelhasználó által benyújtott kérelem, illetve, hogy a hozzárendelés jogszabály által megengedett legyen.
A kártyafelhasználó elsődleges kártyájához akár több másodlagos kártyát is hozzárendelhet.
A kártyafelhasználó, illetve a kártyafelhasználó meghatalmazottja a másodlagos kártyával kapcsolatos kérelmeket beadhatja a kártyakibocsátónál, illetve az adatrögzítőnél.
Az elsődleges kártya cseréje esetén a kártyafelhasználónak nyilatkoznia kell az elsődleges kártyához hozzárendelt valamennyi másodlagos kártya hozzárendeléséről.